Fungsi Jabatan

Ditulis pada .

 • SEKSYEN PENTADBIRAN AM DAN KESELAMATAN
 • Menguruskan Dasar Pentadbiran Am Peringkat Negeri/Daerah
 • Menguruskan Program-Program Khas Negeri/Jabatan
 • Menguruskan Hal Ehwal Pentadbiran Am BKP
 • Menguruskan Hal Ehwal Perkhidmatan Bagi Pegawai/Kakitangan BKP
 • Mengurus Perancangan dan Pembangunan Negeri mengikut portfolio Kepimpinan Tertinggi Kerajaan Negeri
 • Menguruskan Pembelian Kenderaan
 • Menguruskan Pembelian Pakaian Seragam Pekerja
 • Menyusunatur Pergerakan Kenderaan Kerajaan Negeri
 • Menguruskan Permohonan Kerakyatan Negeri
 • Menguruskan Pengurniaan Darjah Kebesaran dan Pingat
 • Menguruskan Hal Ehwal Berhubung Dengan Jemaah Pengampunan Banduan
 • Menguruskan Lantikan Ketua-ketua Kampung dan Institusi MPKK
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Perhubungan Negeri/Mesyuarat Menteri Besar & Ketua Menteri
 • Menguruskan Sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan, Hari Kebangsaan dan maulidur Rasul Peringkat SUK
 • Menguruskan Perwartaan Di Bawah Kanun Tanah Negara
 • Menguruskan Kelulusan Lesen Pelelong, Perlesenan Tukang Emas, Telur Penyu, Percetakan, Penulis dan Pungutan Derma
 • Mengurusetiakan Lembaga Perolehan Negeri
 • Mengurus dan Menyelia Pusat Sumber PSUK Terengganu
 • Menguruskan Anak Syarikat Jabatan
 • Menyelaras Urusan Bencana Negeri

 

 • SEKSYEN KEWANGAN
 • Bajet - Mengurus, menyedia dan memantau Belanjawan Pembangunan.
 • Hasil - Menguruskan kutipan hasil bermula daripada menerima kutipan sehinggalah penerimaan resit rasmi kutipan hasil.
 • Gaji -   Memastikan penyediaan emolumen/Elaun Tetap Bulanan Kakitangan Ad-Hoc dapat diuruskan dengan sempurna dan dibayar mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Bayaran - Menguruskan bayaran bermula dari menerima tuntutan sehinggalah serahan cek dan bank draf kepada penuntut/pembekal.
 • Amanah - Mengurus terimaan sumbangan dan membelanjakan mengikut tatacara kewangan yang telah ditetapkan.
 • Deposit - Mengurus terimaan dan pembayaran balik deposit mengikut tatacara kewangan yang telah ditetapkan.
 • Pancar Wang Runcit - Mengurus pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa perlu mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada sesuatu maksud perbelanjaan

 

 • SEKSYEN PENGURUSAN ASET & FASILITI
 • Melaksanakan pengurusan aset alih, aset tak alih dan aset hidup kerajaan selaras dengan pekeliling yang berkuatkuasa.
 • Menguruskan kaedah perolehan perkhidmatan dan kerja sama ada secara sebutharga atau tender
 • Melaksanakan pengurusan stor utama jabatan bagi mengurus stok yang meliputi penerimaan, merekod, pengimpanan, pengeluaran, pemeriksaan, keselamatan, kebersihan, pelupusan, kehilangan dan hapuskira.
 • Melaksanakan penyelenggaraan berkala ke atas semua aset jabatan.
 • Menguruskan proses sewaan ke atas semua aset jabatan.
 • Menguruskan kuarters dan fasiliti kerajaan.
 • Menguruskan penyewaan dan penyelenggaraan kompleks pejabat kerajaan,
 • Menguruskan hal ehwal keselamatan kompleks dan fasiliti kerajaan. 
 • Menguruskan penyelenggaraan berkala bagi semua kenderaan jabatan dan pemeriksaan minor kerosakan kenderaan sebelum dihantar ke bengkel untuk pembaikian.
 • Menguruskan pelupusan bagi semua aset jabatan yang berkaitan

 

 • BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS & PROTOKOL
 • Menyelaras majlis, persidangan dan sebagainya yang melibatkan Pemimpin Negeri.
 • Menguruskan lawatan VVIP dan tetamu negeri.
 • Mengendalikan majlis utama negeri.
 • Khidmat nasihat dan sebagainya.

 

 • PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI
 • Menyelaraskan Perlaksanaan Program-program Pembangunan Negeri Yang Telah Dirancang Di Peringkat Negeri.

 

 • PEJABAT PERIKANAN NEGERI
 • Membantu Jabatan Perikanan di peringkat negeri dari pelbagai aspek termasuklah hal ehwal pentadbiran.